www.benjuesi.com

联系我们

您当前的位置:首页 >> 联系我们
乐清本觉寺

手机:15031189170                             
邮箱:lqbenjuesi@163.com                        
寺院地址:浙江省乐清市芙蓉镇良园


                              
户名:乐清市芙蓉镇良园本觉寺                                
帐号:33050162756300000234                                       
开户行:乐清飞虹支行                        
  
户名:乐清市芙蓉镇良园本觉寺
账号:lqbenjuesi@163.com             
李居士姜居士慧静居士
慧文居士宽喜居士